ויסט לא תמכור מידע אנונימי ומידע קונקרטי הנאסף על ידי המפרסמים או על ידי האתר.

ויסט נוקטת בצעדי בטיחות הולמים כדי להגן כנגד גישה לא מאושרת למידע.

Skip to content